Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Цей документ описує політику конфіденційності для сайту uadvise.com.ua (далі – Сайт) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСВІТНЯ АКАДЕМІЯ «ЮЕЙ ДВАЙС» (далі - Власник) та є невід'ємною частиною угоди між вами та нами щодо використання сайту.

Даний документ роз’яснює, які види інформації̈ можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.

Якщо Ви відвідуєте Сайт, то Ви автоматично погоджуєтесь з цією політикою конфіденційності та захисту персональних даних, якщо ви не погоджуєтесь з її умовами, то маєте залишити наш Сайт.

1. Збір та використання персональних даних

1.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу чи юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Володільцем та розпорядником персональних даних, що збираються, обробляються на Сайті є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСВІТНЯ АКАДЕМІЯ «ЮЕЙ ДВАЙС» (Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 45159260).

1.3. Місцезнаходження персональних даних:

Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ОСВІТНЯ АКАДЕМІЯ «ЮЕЙ ДВАЙС» (Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 45159260), що знаходиться за адресою: вул. Миколи Оводова, б. 16А, оф. 6, м. Вінниця, 21050.

1.4. Перелік персональних даних, які збираються на Сайті:

  • прізвище, ім'я, по-батькові, найменування суб’єкта господарювання; номер телефону, адреса, адреса електронної пошти;
  • платіжні дані;
  • файли cookie;
  • ір-адреси;
  • параметри і налаштування інтернет-браузерів; інформація про з'єднання, трафік, дата і час тривалості роботи відвідувача на Сайті;
  • переглянуті сторінки;

1.5. Інформацію, яка збирається в автоматичному режимі, використовується задля аналітики, відстеження, ефективного моніторингу серверів та оцінювання і розуміння ефективності реклами, яку ми демонструємо вам та іншим. Щодо інформації, яку користувач вводить самостійно, то це задля надання якісних послуг та швидкого оформлення документів.

1.6. Власник збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо і добровільно надані суб'єктом персональних даних з метою використання останнім бажаних до надання сервісів Сайту.

1.7. Якщо ви є користувачем Сайту, то ми зберігаємо, обробляємо ваші персональні дані. Сайт не передає ваші персональні дані третій стороні без вашої на то згоди. Персональні дані можуть бути передані третій особі лише, якщо користувач особисто поділиться договором через Сайт.

1.8. Якщо ви ділитеся документом з третьою стороною, Ви автоматично надаєте їй всю інформацію, що
міститься в документі.

1.9. Відвідувачу може бути запропоновано ввести контактні дані для цілей реєстрації на Сайті.

1.10. Вводячи свої персональних дані користувач підтверджує свою згоду на їх зберігання та обробку.

1.11. Вводячи персональні дані третіх осіб користувач підтверджує те, що він отримав згоду третьої |
сторони на обробку персональних даних. Власник Сайту не несе жодної відповідальності за оброблення
інформації третіх сторін, введеною користувачем, який не отримав на те згоду.

1.12. Користувач може надавати свої персональні дані та персональні дані свого контрагента Сайту для
автоматизованого та точного складання договорів та надання доступу до них.

1.13. Якщо ви вводите персональні дані третьої особи, то ви зобовʼязані повідомити її про це.

1.14. У випадку порушення прав третьої сторони на захист персональних даних, введених користувачем без згоди цієї сторони, відповідальність несе особа, що порушила ці права. У випадку, якщо третій особі було завдано матеріальні збитки, користувач, що порушив права відшкодовує їх в повному обсязі.

1.15. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання. Користувач має право вимагати видалення його персональних даних.

1.16. При роботі Сайту використовуються файли сооіе, які забезпечують підтримку функцій безпеки та іх
запуск. Файли сосіе також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови
використання Сайту відвідувачами їх пристроями.

1.17. Власник Сайту не збирає інформацію, до збору якої законодавством встановлено певні вимоги |
(стаття 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

2. Cookies

2.1. Cookies - це уривки інформації, які саит передає на жоосткии диск користувача для зоерігання.
інформації, повʼязаної з Сайтом. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним
чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з вашого жорсткого диска.

2.2. Під час перегляду Сайту можливе розміщення cookies на комп'ютері користувача. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на Сайт. Вони видаляються, коли виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на  комп'ютері браузером користувача. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше ви до нас завітали чи заходили на наш сайт раніше.

2.3. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані у будь-який момент. Cookies не
отримують особистої інформації про користувача та не надають контактної інформації, а також не
отримують жодної інформаці з комп ютера користувача

2.4. Файли соокіе також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденциності та захисту
персональних даних відвідувачами або пристроями. Файли сооіе допомагають оцінити кількість і
частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати
пакетні завантаження інформаші з Сайту

3. Взаємодія Власника з третіми особами
стосовно персональних даних


3.1. Власник не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача
є вимогою законодавства, на прохання субʼєкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цьому розділі. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невідʼємним змістом у тому числі,
особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту
особистої інформаці користувачів.

3.2. На Сайті можуть бути посилання на інші сайти (винятково з інформаційною метою), які у своїй
діяльності можуть не використовувати та/або не дотримуватися політики конфіденційності та захисту
персональних даних, тому при переході за посиланням на інші сайти її дія поширюватися не буде. У
звʼязку з цим Власник рекомендує переглядати політику у сфері конфіденційності і персональних даних
кожного сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.

3.3. Власник має право надати будь-яку особисту інформацію користувачів Сайту на вимогу
правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу
правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України.

4. Права суб'єкта персональних даних

4.1 Права користувача як субʼєкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист
персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім
випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

4.2 Відвідувачі Сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Власника. Користувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших приміток про власність на завантажені та/або копійовані матеріали. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт.

4.3. При роботі з Сайтом відвідувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту.

4.4. Копіювання інформації̈, що є в публічному доступі та не порушує авторські та суміжні права Власника з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках відвідувача, у блогах, соціальних мережах.

4.5. Користувач Сайту використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Власник, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що відвідувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо відвідувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.

5. Права Власника

5.1. Власник не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки користувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом.

5.2. Усі права на зміст Сайту належать Власнику або використовуються за згодою із правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами.

6. Застосування інструментів аналізу компанії Google

6.1. Ми також можемо скористатися функціоналом рекламних інструментів аналізу компанії Google (або схожі сервіси) для оптимізації своєї діяльності. Функціонал рекламника включає:

  • Повторний маркетинг з інструментами аналізу Google;
  • Звітність про враження контексно-медійної мережі Google;
  • Інтеграція з платформою DoubleClick ( подвійний клацання миші );
  • Демографічна звітність та звіт зацікавленості інструментів аналізу Google.

6.2. Власник повідомляє відвідувачів шляхом розкриття інформації про використання цих функцій і про те, що файли Cookie третіх осіб (як наприклад, файли cookie інструментів аналізу Google) або інших ідентифікаторів, і файли Cookie третіх осіб (як наприклад, файл cookie DoubleClick) або інші ідентифікатори третіх осіб буде збирати дані про вашу діяльність на  Сайті.

6.3. Ви можете відмовитися від використання файлів Cookie з боку компанії Google, відвідавши рекламні налаштування Google та/або ви можете відмовитися від використання файлів Cookie третіми постачальниками

7. Зміна політики конфіденційності

7.1. Відвідувач, користуючись Сайтом, прийняв умови цієї політики конфіденційності та захисту персональних даних, враховує та згоден з тим, що вона може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться, публікуються на цій сторінці Сайту.